Spitalul Judeţean Neamţ: Apostoaie, revocat de ministru; s-a numit un director nou Spitalul Judeţean Neamţ: Apostoaie, revocat de ministru; s-a numit un director nou
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ORDIN Văzând: – Adresa Instituției Prefectului, Județul Neamț nr. 5642/09.04.2020 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. NT 819/09.04.2020. Începând cu data prezentului... Spitalul Judeţean Neamţ: Apostoaie, revocat de ministru; s-a numit un director nou

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
ORDIN

Văzând:
– Adresa Instituției Prefectului, Județul Neamț nr. 5642/09.04.2020 înregistrată la
Ministerul Sănătății cu nr. NT 819/09.04.2020.

Începând cu data prezentului ordin, domnul Apostoae Florin-lonut se revocă din
funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț.
Art.2 Direcția generală juridică și resurse umane din cadrul Ministerului Sănătății si
Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț vor lua măsurile care se impun
pentru comunicarea și, respectiv, ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.
Art.3 Prezentul ordin poate fi contestat la instanța competentă în termenele și condițiile
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

O R D I N:

Art.l Începând cu data prezentului ordin, doamna MARCOCI DANIELA FLORINA
se numește în funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț,
județul Neamț, pe perioada situației de urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2 Doamna MARCOCI DANIELA FLORINA va beneficia de un salariu de bază
corespunzător funcției de manager interimar conform prevederilor Legii-Cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare.

Dr. Marcoci este cel de al treilea director pe care îl are Spitalul Judeţean în 8 zile.

Viaţa Nemţeană