Precedent periculos: Cum s-a ridicat complexul ATLAS APARTHOTEL în coasta unui vechi monument istoric? Precedent periculos: Cum s-a ridicat complexul ATLAS APARTHOTEL în coasta unui vechi monument istoric?
Mariana OLTEAN TUDOSE marianaoltean@gmail.com În imediata vecinătate a celei mai vechi catedrale sinagogi din România, a început să se ridice, din 2008, o clădire... Precedent periculos: Cum s-a ridicat complexul ATLAS APARTHOTEL în coasta unui vechi monument istoric?

Mariana OLTEAN TUDOSE
marianaoltean@gmail.com

În imediata vecinătate a celei mai vechi catedrale sinagogi din România, a început să se ridice, din 2008, o clădire despre care pietrenii bănuiau fie că este un bloc, fie un hotel.

Amplasată în spatele fostului market Dacry, construcţia a stat în stadiu de schelet mai mulţi ani. Între timp, magazinul s-a închis, imobilul părea unul părăsit, până când lucrările au fost reluate, în ritm alert, şi ceea ce părea un bloc-hotel a devenit o construcţie grandioasă, un hotel lângă clădirea unde a funcţionat marketul.

Dincolo de curiozitatea firească (ce se face acolo?) se reţine faptul că noul complex, acum cu firmă – ATLAS APARTHOTEL- s-a ridicat ilegal, în dreptul unui vechi monument istoric, vechi de peste 250 de ani, construit în baza hrisovului din 19 iulie 1766 semnat de voievodul Grigore III Ghica.

Sinagoga Baal Shem Tov din Piatra Neamț este cel mai important obiectiv căutat de turiștii din Israel, fiind declarată monument istoric. 

 

Legea, avizul şi… acceptul

Potrivit legii, zona de protecţie a obiectivului Sinagogă este de 100 de metri (legea 422/2001, art. 59).

Distanţa dintre noua construcţie şi sinagogă este de doar câţiva metri. Cum a fost posibilă o astfel de încălcare a legii, cu tăcerea şi acceptul căror autorităţi, plătite tocmai să aplice legea?

În primul rând, trebuie să spunem că însuşi preşedinte Comunităţii Evreilor din Neamţ, Harry Solomon, a acceptat – nu ne hazardăm să spunem de ce – ca această construcţie să se ridice în coasta sinagogii. Acceptul nu are valoare legală decât prin prisma lipsei contestaţiei şi instaurării liniştii pe acest subiect care ar fi putut exploda.

Primăria, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ, care avea, la vremea avizului, un alt director, au tăcut. Monumentul istoric este acum în umbra acestui colos.

Beneficiarul actual, care a preluat investiţia cu bune şi cu rele, este Dragoş Cosmin Mancaş, nume de care se leagă simigeriile „Petru”.

Ziarul Viaţa Nemţeană a cerut lămuriri pe acest subiect de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ.

Iată răspunsul oficial:

„Fosta Direcție pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Neamț a emis pentru prima dată, cu acordul comisiei zonale a monumentelor istorice Moldova din Iași, un aviz favorabil în luna februarie 2007 pentru Obiectivul construire hotel restaurant și terasă la solicitarea beneficiarului SC Dacry SRL prin domnul Dumbrăveanu Constantin, amplasat în municipiul Piatra Neamț strada Petru Rareș numărul 9. Este vorba despre un proiect P.U.D. – Plan Urbanistic de Detaliu – care a stabilit, la vremea respectivă, modificări pentru acea zonă la reglementările urbanistice din Planul Urbanisitic General al municicpiului Piatra Neamţ.

Deși avizul avea precizată obligativitatea efectuării supravegherii arheologice în timpul lucrărilor, locația fiind în apropierea fosti curții Domnești din Piatra Neamț (vorbim, deci, de un  al doilea monument istoric, n.a) beneficiarul a încălcat condiția impusă fapte ce constituie contravenție privind protecția patrimoniului arheologic.

 

Poliția de patrimoniu a efectuat verificări și în urma constatării contravenției, a sancționat beneficiarul cu amendă astfel deși o parte din scheletul construcție era deja realizat lucrările nu au mai continuat. Precizăm că la documentația depusă pentru obținerea avizului în 2007 a fost anexat și un acord privind efectuarea lucrărilor semnat de Președintele de atunci al Comunității evreilor din Piatra Neamț, inginer Harry Solomon, documente emise cu antet și număr de înregistrare (între timp, Harry Solomon a murit, obiectivul de patrimoniu naţional a rămas, n.a).

 În anul 2015, noul proprietar al imobilului, Mancaș Dragoș Cosmin a reluat solicitarea privind continuarea lucrărilor la clădirea ridicată parțial, întrucât reglementările urbanistice erau deja modificate prin avizul anterior”.

Paradox: Cum se poate încălca legea… legal?

„ Direcția Județeană de Cultură Neamț cu acordul CZMI nr 7 Suceava  a fost pusă în imposibilitatea legală de a respinge noua avizare. Astfel, a fost emis un un aviz favorabil pentru reluarea lucrărilor cu aceeași condiție de supraveghere arheologică pe care și noul proprietar a încălcat o și la rândul său! A fost sancționat contravențional conform prevederilor articolului 59 din legea 422 pe 2001.

Zona de protecție a obiectivului sinagogă este de 100 de m și se calculează de la limita parcele cadastrale a monumentului istoric”.

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac sub stricta supraveghere a personalului atestat de Ministerul Culturii în domeniu.

 În cazul realizării de lucrări neautorizate, fără aviz, sau care încalcă avizele de specialitate personalul de inspecție abilitată are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate să aplice sancțiuni și după caz, să dispună revenirea la situația inițială și să sesizeze organele de cercetare penală.

Astfel DJC  Neamț s-a autosesizat în momentul în care Mancaș Dragoș – Cosmin, extinzând lucrările din Proiectul avizat, a procedat la demolarea unei alte clădiri de pe proprietate sa, fără avizul de specialitate.

I s-a solicitat refacerea clădirii, cu păstrarea formei și arhitecturii originale.

Din punctul de vedere al Direcţiei pentru Cultură  Neamț, susținut și de specialiștii din Comisia Zonală a monumentelor istorice nr. 7 Suceava,  lucrările de construire realizate, prin amploarea și volumetria lor afectează vizibilitatea către Monumentul Istoric Sinagogă.

Prin aceste intervenții, nu s-a asigurat conservarea integrală și punerea în valoare a monumentului, a cadrului său construit și natural.

Din păcate, faptul că anterior Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii a emis un aviz pentru aceeași lucrare, modificând regulamentul de urbanism aplicabil acestei zone și implicit creșterea nivelului de înălțime admis și a procentului de ocupare al terenului, a creat un precedent periculos, impunând avizarea favorabilă forțată a noilor construcții.

Încercând să repare greșelile trecutului, Direcția Județeană pentru Cultură Neamț (DJC) caute  să recâștige locul printre serviciile publice deconcentrate din județ care se luptă pentru protejarea patrimoniului cultural nemțean. Cu stimă, director executiv, Roxana Josanu”.

Au existat, aşadar, premise favorabile pentru construirea acestui hotel, acordate chiar de instituţia statului: „A creat un precedent periculos”, „încercând să repare greşelile trecutului”. Vorbim de o ilegalitate la care a contribuit toată lumea: fosta conducere a DJC, beneficiarii şi chiar proprietarul monumentului istoric care ar fi trebuit să fie protejat.

Nota autorului:

În luna martie, Viaţa Nemţeană a publicat un articol referitor la acest subiect, după ce reporterul ziarului a fost alungat din zona AtlasApart Hotel de către câţiva indivizi aflaţi în curtea construcţiei, deşi fotografiile s-au făcut de pe trotuar. Au fost, de asemenea, reacţii adverse – „se construieşte ceva în ţara asta şi dvs scrieţi de rău?”.

Articolul, aici: http://www.viatanemteana.info/piatra-neamt-afacere-uriasa-din-covrigii-petru-mare-complex-imobiliar-in-spatele-catedralei-evreiesti/

Nu vorbim aici nici de cunoscutele şi apreciatele simigerii „Petru” (deşi nu au fost nici ele scutite de critici în alte ziare) şi nici cât de frumoase sunt noile investiţii. Vorbim despre cât de uşor se încalcă legea, vorbim despre patrimoniul naţional şi despre faptul că deşi s-au făcut greşeli, nimeni nu este tras la răspundere. Şi de aici, „precedentul periculos” de care amintea actuala Direcţie de Cultură Neamţ.

 

Viaţa Nemţeană