Piatra Neamţ: restricţii rutiere sâmbătă şi duminică Piatra Neamţ: restricţii rutiere sâmbătă şi duminică
Palatul Administrativ Neamţ (Prefectura şi Consiliul Judeţean) este izolat sâmbătă şi duminică, cu ocazia alegerilor prezidenţiale, informează Primăria Piatra Neamţ. D I S P... Piatra Neamţ: restricţii rutiere sâmbătă şi duminică

Palatul Administrativ Neamţ (Prefectura şi Consiliul Judeţean) este izolat sâmbătă şi duminică, cu ocazia alegerilor prezidenţiale, informează Primăria Piatra Neamţ.

D I S P O Z I Ţ I E

privind restricționarea circulaţiei rutiere, cu ocazia desfăşurarii Alegerilor Prezidentiale

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5 , alin.7 , din OUGnr.195 / 2002 , privind circulaţia pe drumurile publice ;

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

Văzând referatul înregistrat sub nr 31304 / 07.11.2019, prin care Direcţia Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune inchiderea circulaţiei rutiere în vederea desfăşurării in bune conditii a Alegerilor Prezidentiale din data de 10.11.2019 :

În conformitate cu prevederile art. 155 , alin.1  lit.(d) , alin.5 lit.(a) și ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G.

57/2019  privind Codul Administrativ ;

DISPUN

 

  ART. 1 – Se inchide circulaţia vehiculelor, cu exceptia celor antrenate in procesul electoral, pe str Alexandru cel Bun–colt cu b-dul Republicii – str Postei – str V.A Urechia, astfel:

  • Sâmbata 11.2019 – intre orele 04.00 – 20.00
  • Duminica 10.11.2019 – ora 16.00 pana luni 11.11.2019 – ora 08.00

ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de S.C. Publiserv SA Piatra-Neamț, iar urmărirea inchiderii corespunzatoare a circulaţiei se face de Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică şi Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcției Patrimoniu  pentru luarea la cunoştinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţiei Locale şi SC Publiserv SA Piatra-Neamț .

 

PRIMAR,                                                   Contrasemnează,

Dragoş Chitic                                  Secretarul General al Municipiului

Oana Sârbu

Nr. 2225 din 07.11.2019

 

 

 

 

Viaţa Nemţeană