Neamţ: peste 2300 de avertismente şi amenzi de 774.000 lei date de ISU anul trecut Neamţ: peste 2300 de avertismente şi amenzi de 774.000 lei date de ISU anul trecut
Inspecţia de Prevenire, prin Compartimentul Control şi Activităţi Preventive şi Compartimentul Avizare Autorizare, şi-a îndeplinit obiectivele stabilite prin Concepţia de organizare şi prin Planificarea... Neamţ: peste 2300 de avertismente şi amenzi de 774.000 lei date de ISU anul trecut

Inspecţia de Prevenire, prin Compartimentul Control şi Activităţi Preventive şi Compartimentul Avizare Autorizare, şi-a îndeplinit obiectivele stabilite prin Concepţia de organizare şi prin Planificarea activităţilor de prevenire în anul 2018.

 Pe parcursul anului 2018, au fost soluţionate 441 de cereri de emitere a avizelor de securitate la incendiu, în urma cărora au fost emise 114 de avize, 163 de cereri au fost respinse iar în 164 de cazuri construcţiile/amenajările nu se încadrau în prevederile HGR nr. 571/2016. De asemenea, au fost soluţionate 6 cereri de emitere a avizelor de protecţie civilă, fiind emise 2 avize, 1 cerere a fost respinsă şi în 3 cazuri construcţiile nu se încadrau în prevederile HGR nr. 862/2016.

În ceea ce priveşte activitatea de autorizare, în 2018, constatăm o scădere la 211 a numărului de cereri de emitere a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi la 58 a numărului de autorizaţii emise, faţă de 2017 când au fost soluţionate 375 de cereri, în urma cărora au fost emise un număr de 91 de autorizaţii de securitate la incendiu.

În anul 2018 au fost executate controale de fond la toate localităţile din judeţ şi la secţiile de votare, premergător referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, precum şi controale tematice la: unităţi sanitare cu paturi, unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor şi persoanelor cu handicap, depozite en-gros, unităţi de cult, unităţi silvice, unităţi de cultură, obiective de turism şi de agrement, tabere de copii, unităţi de învăţământ, unităţi bancare, spaţii comerciale, unităţi cu grad ridicat de pericol în exploatare, unităţi de transporturi, unităţi agricole, obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi unităţi de alimentaţie publică.

De asemenea, au fost executate inspecţii, în cooperare cu reprezentanţii Agenţiei de Protecţie a Mediului Neamţ şi Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ, la cei 5 operatori economici clasificaţi după Legea nr. 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Pornind de la ideea că determinarea conformării este cel mai important indicator al activității de prevenire, pentru a reduce numărul de clădiri de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, a fost desfășurat un ansamblu de activități, care a inclus şi asistență tehnică de specialitate. Pentru un număr de 4 obiective din învăţământ nu a fost demarată procedura de obținere a autorizației de securitate la incendiu. În judeţul Neamţ, evoluția numărului de clădiri de învățământ neautorizate a fost de la 29 la debutul anului 2017, până la 9 clădiri în luna iulie 2018. La acestea s-au adăugat, în luna august 2018, 2 clădiri de învățământ, finalizate pe parcursul anului, pentru care s-au respins, pentru neconformităţi, cererile de emitere a autorizației de securitate la incendiu.

În urma controalelor de fond şi tematice desfăşurate anul trecut, pentru sancţionarea neregulilor, au fost aplicate un număr de 3213 avertismente şi 127 amenzi în cuantum de 744.700 lei. (Evaluare ISU Neamţ)

Viaţa Nemţeană