Neamţ: Pedepse aspre pentru nume mari din Piatra Neamţ. Primarul se gândeşte dacă mai merită să candideze Neamţ: Pedepse aspre pentru nume mari din Piatra Neamţ. Primarul se gândeşte dacă mai merită să candideze
Curtea de Apel Bacău s-a pronunţat astăzi în dosarul terenurilor vândute de Primăria Piatra Neamţ şi considerate subevaluate, unde nume grele din peisajul politico-economic-administrativ... Neamţ: Pedepse aspre pentru nume mari din Piatra Neamţ. Primarul se gândeşte dacă mai merită să candideze

Curtea de Apel Bacău s-a pronunţat astăzi în dosarul terenurilor vândute de Primăria Piatra Neamţ şi considerate subevaluate, unde nume grele din peisajul politico-economic-administrativ sunt implicate.

Cel mai renumit este numele primarului de Piatra Neamţ, condamnat cu suspendare pentru fapte de pe vremea când nu era primar.

Dragoş Chitic a declarat, imediat după sentinţa (nedefinitivă a Curţii de Apel):

Astăzi, Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat ca primă instanță într-o speță în care m-am aflat alături de alte cinci persoane, pentru o faptă din urmă cu peste 9 ani, apreciată de către DNA ca fiind nelegală. 
Este o decizie neașteptată, nedreaptă și neconformă cu adevărul. Achitarea ar fi fost soluția corectă în ce mă privește, mai ales că nu există nicio probă, directă sau indirectă, care să conducă spre un altfel de verdict. Încălcarea legii nu se regăsește în modul meu de a fi, în principiile mele de viață și nu există în trecutul meu fapte de care să-mi fie frică sau rușine. Nu este o sentință care să producă efecte, pentru că nu este definitivă. Mă voi lupta în continuare cu demnitate pentru a-mi demonstra nevinovația în instanța de apel.
În perioada următoare voi analiza cu mare atenție în ce măsura, în astfel de condiții , mai merită să deții o funcție administrativă în România.

11.06.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: D11 amânări
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: SENTINŢA PENALĂ NR. 62 În baza art.386 C.p.p. respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii Casapu Alexandru, Vişan Vasile şi Chitic Dragoş Victor, din infracţiunea sesizată şi prev . de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de neglijenţă în serviciu prev. de art.298 C.penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.

 

Condamnă inculpaţii:

 

1. Chitic Dragoş Victor – sub aspectul săvârşirii infracşiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani inchisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a,b, g C.pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit.a,b,g C.pen., în condiţiile i pe durata prevăzută de art.65 C.pen.

 

2. Vişan Vasile – la data de 08.08.2003, sub aspectul săvârşirii infracşiunii de abuz în serviciu dacă funcşionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani inchisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a,b, g C.pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit.a,b,g C.pen. , în condiţiile i pe durata prevăzută de art.65 C.pen.

 

3. Bordei Marin – la data de 09.10.2014, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a,b, g C.pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit.a,b, g C.pen. , în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.65 C.pen.

 

4. Zăpor Vasile – la data de 28.03.2008, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcşionarul public a obşinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani inchisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a,b C.pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit.a,b,g C.pen. , în condiţiile i pe durata prevăzută de art.65 C.pen.

 

5. Casapu Alexandru – la data de 24.02.2012, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obşinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani i 8 luni inchisoare i 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a,b, g C.pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit.a,b,g C.pen., în condiţiile i pe durata prevăzută de art.65 C.pen.

 

6. Apopii Mihai – la data de 22.02.2013, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcşionarul public a obşinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani inchisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a,b C.pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit.a,b C.pen. , în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.65 C.pen.

 

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepselor aplicate inculpaţilor sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani pentru fiecare inculpat, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpaţii ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. d) C. pen. impune condamnaţilor să execute următoarea obligaţie: să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpaţii vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul D.G.A.S.P. Neamţ sau BIBLIOTECA JUD. G.T.Kirileanu Piatra – Neamţ, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare fiecare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

Menţine masura sechestrului asiguratoriu instituit prin ordonanşa procurorului din data de 18.01.2018, asupra următoarelor bunuri imobile: – apartamentul nr. 25 din Piatra Neamş, str. Prof. Iulian Antonescu nr. 13, bloc T11, scara B, etaj 2, înscris în Cartea funciară 51348 – C1 – U22 Piatra Neamţ (CF vechi 4018) nr. cadastral/topografic 51348-C1-U22, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 449 din 30.01.2008 de BNP Bloju Veronica, aflat în proprietatea inculpatului Chitic Dragoş Victor , – apartamentul nr. 35 din Piatra Neamş, str. Orhei nr. 3, bloc V1, scara A, etaj 3, înscris în Cartea funciară 51273 – C1 – U25 Piatra Neamş (CF vechi 16675/N/S) nr. cadastral/topografic 51273-C1-U25, dobândit prin Titlul de Proprietate nr. 1/3428 din 14.03.2005 emis de CJSDPT Neamş, aflat în proprietatea inculpatului Vişan Vasile, – apartamentul nr. 8 din Piatra Neamş, str. Vasile Conta bloc O12, etaj 3, înscris în Cartea funciară 57982 – C1 – U3 Piatra Neamş (CF vechi 14855/N/S) nr. cadastral/topografic 1788/8, dobândit prin contractul de donaşie autentificat sub nr. 5455 din 24.11.2008 de BNP Ionita Ana, aflat în proprietatea inculpatului Bordei Marin, – apartamentul nr. 27 din Piatra Neamş, Bdul 9 Mai nr. 25 bloc C3, înscris în Cartea funciară 50201 – C1 – U6 Piatra Neamş (CF vechi 2652/N/S) nr. cadastral/topografic 50201-C1-U6, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 552/2000 de BNP Ionita Ana, aflat în proprietatea inculpatului Casapu Alexandru. În baza art.397 si art.19, 25 Cod pr. penală, si art.1357 si urm. Civil, admite acţiunea civilă i, în consecinţă, obligă în solidar inculpaţii – să plătească părţii civile Municipiul Piatra Neamş prin Viceprimar – mun. Piatra Neamş, Str. tefan cel Mare, nr. 6-8, jud. Neamş suma de 1.089.170 lei. În baza art.274 al.1, 2 obligă inculpaţii la plata de cheltuielilor judiciare catre stat – ( din care de 1.000 lei efectuate in faza urmaririi penale), cîte 400 lei fiecare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în edinţă publică, azi, 11.06.2019. 
Document: Hotarâre  62/2019  11.06.2019

 

Viaţa Nemţeană