Minorii nemțeni, așteptați să obțină primul act de identitate Minorii nemțeni, așteptați să obțină primul act de identitate
Valentin ANDRIEŞ Conducerea Serviciului de Buletine Piatra Neamț face un apel către tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani, să se prezinte la... Minorii nemțeni, așteptați să obțină primul act de identitate

Valentin ANDRIEŞ

Conducerea Serviciului de Buletine Piatra Neamț face un apel către tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani, să se prezinte la ghișeele instituției pentru obținerea primului document de identitate.

“La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţa socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate. În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii. Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află”, ne-a declarat Loredana Popescu, șefa Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamț.

Acte necesare pentru emiterea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:cererea pentru eliberarea documentului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;certificatul de naştere, original şi copie; actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divortaţi, original şi copie și chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei.

Viaţa Nemţeană