“CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA” “CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”
Marți, 14 mai 2019, începând cu ora 10:00, are loc etapa județeană a Concursului cu tematică de protecție civilă “CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”... “CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”

Marți, 14 mai 2019, începând cu ora 10:00, are loc etapa județeană a Concursului cu tematică de protecție civilă “CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA” la Sala Polivalenta Piatra Neamt.

Acest concurs are caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv, se organizează anual până la faza județeană, și din 2 în 2 ani, începând cu anul 2011, până la etapa națională, distinct pe următoarele niveluri:

  1. a) Ciclul gimnazial – clasele V – VIII;
  2. b) Ciclul liceal – clasele IX – XI.

Etapa județeană constă în susținerea unei probe teoretice și a celor două probe practice:

Ø Transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă pe distanța de 50 m;

Ø Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat.

Concursul cu tematică de protecţie civilă se organizează având ca obiective:

  1. a) dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;
  2. b) cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;
  3. c) adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă ori dezastru;

d) dezvoltarea atitudinii de solidaritate şi de implicare voluntară în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă sau dezastre

Viaţa Nemţeană