Cu 55 de zile înainte de alegeri, primarul Romanului rămâne fără mandat Cu 55 de zile înainte de alegeri, primarul Romanului rămâne fără mandat
Primarul Romanului, Lucian Micu, rămâne, începând de astăzi, fără mandat, în urma unei hotărâri judecătoreşti privind conflictul cu Agenţia Naţională de Integritate, care a... Cu 55 de zile înainte de alegeri, primarul Romanului rămâne fără mandat

Primarul Romanului, Lucian Micu, rămâne, începând de astăzi, fără mandat, în urma unei hotărâri judecătoreşti privind conflictul cu Agenţia Naţională de Integritate, care a constatat incompatibilitatea cu funcţia de primar.

ORDIN

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al domnului Lucian Ovidiu MICU, primarul municipiului Roman, județul Neamț

GEORGE LAZĂR, Prefectul județului Neamț;

Având
în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 10151 din 2.07.2020 al Serviciului verificarea legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale;
 • Raportul de evaluare nr. 29376/G/II din 12.07.2016 al Agenției Naționale de Integritate — Inspecția de Integritate;
 • Hotărârea nr. 1747 din 2.04.2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr. 533/32/2016;
 • art. 25 și art. 26 alin. (1) lit. „h” din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2017 privind
  înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile art. 160 alin. (1) lit. „b”, alin. (4), alin. (7) și alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • dispozițiile art. 252 alin. (1) litera „a” coroborate cu art. 253 lit. „a” și art. 258 lit. f” din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019;
  În temeiul art. 275 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit prezentul:
  • ORDIN:

  • Art. 1 (1) Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al municipiului Roman al domnului MICU LUCIAN OVIDIU.
   (
  • 2) Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 160 alin
   (9) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Art. 2 (1)
  • Prezentul ordin se comunică:
   a) celui în cauză;
   b) Primăriei municipiului Roman, județul Neamț,
   c) Agenției Naționale de Integritate;
   str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod . 610004 – Piatra Neamț Tel: 0233/211568, 0233/218500, Fax: 0233/218089, 0233/215599
   E-mail: www.nt.prefectgra.mai.gqv.re
   d) Autorității Electorale Permanente, Filialei Nord – Est a acestei autorităti și Biroului județean Neamț.
   (2) Transmiterea ordinului se face prin grija Compartimentului gestionare acte administrative, petiții, audiențe și relații cu publicul.

Viaţa Nemţeană