Atenţie! Directorii şcolilor şi adjuncţii lor ar putea să nu mai aibă funcţii politice! Atenţie! Directorii şcolilor şi adjuncţii lor ar putea să nu mai aibă funcţii politice!
Camera Deputaților a adoptat tacit, marți, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul prin care directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar... Atenţie! Directorii şcolilor şi adjuncţii lor ar putea să nu mai aibă funcţii politice!

Camera Deputaților a adoptat tacit, marți, în calitate de primă cameră sesizată, proiectul prin
care directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot deţine, pe
perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, potrivit
Mediafax.
Proiectul, cu raport de respingere de la comisia de specialitate, nu a întrunit numărul de voturi
necesare pentru a fi respins în ședința Camerei Deputaților din 15 octombrie. Termenul pentru
dezbatere și vot final, stabilit la data de 18 octombrie, a fost depășit iar inițiativa legislativă
este adoptată tacit.
"Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 257 din Legea educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca directorul şi
directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar să nu poată deţine, pe perioada
exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic la nivel local,
judeţean sau naţional", arată raportul Comisiei pentru învățământ.
Comisia a propus respingerea propunerii legislative, deputații argumentând că "regimul
incompatibilităților care pot surveni în exercitarea funcțiilor de conducere din sistemul de
învățământ preuniversitar ar trebui reglementat prin completarea Legii nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei".
De asemenea, aceștia au transmis că, în prezent, în legislația sistemului de învățământ
preuniversitar, există prevederi care "asigură independența școlii față de orice ingerință
politică".
Senatul este forul legislativ decizional în cazul acestui proiect.

Viaţa Nemţeană