18.2 C
Piatra Neamț
luni, iunie 24, 2024

Peste 160 de cazuri cu boala secolului al 15-lea în Neamţ. Mii de investigaţii făcute în Laboratorul de Microbiologie al D.S.P.

Politică

Totul despre mărirea pensiilor, ajutoare de deces, indemnizații și alte drepturi, în ședința Colegiului Prefectural Neamț

La sediul Instituției Prefectului județului Neamț, la 20 iunie a.c., au avut loc ședințele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor...

Liberalii la Neamț, învinși, dar fericiți. Radiografia lui Lazăr: în urma PSD-ului, dar mai bine ca în 2020

Conferință de presă la PNL Neamț, cu George Lazăr președinte care nu își reproșează nimic și care prezintă nemțenilor un bilanț fericit...

AUR, singurul partid care a spart blocul PSD-PNL la primăriile din Neamț

Toate primăriile din Neamț au fost câștigate de PSD și PNL, cu excepția comunei Dămuc, unde a câștigat Anton Covasan, de la...

Rezultatele alegerilor locale 2024 în județul Neamț

Sursa: AEP CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ HARPA DANIEL-VASILICĂ (PSD) – 80.000 de voturi LAZĂR GEORGE (PNL) – 70.541...

În cadrul Laboratorului de Microbiologie al Directiei de Sănătate Publică Neamţ au fost efectuate anul trecut 2.878 analize HIV/SIDA, din care 45 pozitive, 680 analize pentru sifilis -consemnat pentru prima dată în Europa în anii  1494-1495-(din care 161 pozitive, 134 analize pentru hepatita virala, din care 18 pozitive.

Pentru verificarea conditiilor de igienă în unitățile sanitare au fost prelucrate 1.157 de probe, cu 6.736 de analize, din care 22 necorespunzătoare.au fost lucrate anul trecut 2.605 coproculturi pentru investigarea etiologiei bolii diareice şi a stării de purtător la personalul din sectorul alimentar şi nealimentar, cu următoarele izolări:

 • 70 tulpini de Salmonella,  71 tulpini Candida, 1 tulpina Shigella;

Au fost analizate 1.473 probe pentru diagnosticul infecțiilor streptococice, depistarea purtătorilor şi investigarea focarelor. Pentru diagnosticarea leptospirozei au fost efectuate 74 analize cu 5 pozitivităţi. Pentru determinarea sensibilităţii la antibiotice a germenilor de primo-izolare au fost efectuate 295 antibiograme.

Materialul complet prezentat în şedinţa Colegiului Prefectural Neamţ

Va prezentam o foarte scurtă sinteză a activității desfășurate de către Direcția de Sănătate Publică Neamț în anul 2022 și până la 31 mai 2023.

Direcția de Sănătate Publică Neamț este serviciul public deconcentrat,  cu  personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătății, reprezentând autoritatea de sănătate publică  la nivel  local, care realizează politicile şi programele naționale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidențele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. Atribuțiile Direcției de Sănătate Publică sunt stabilite prin OMS nr. 1078/2010.

Am  selectat numai câteva domenii-cheie. Informații detaliate regăsiți în Raportul anual, care  cuprinde prezentarea detaliată a activității compartimentelor publicat  pe site-ul instituției www.sant.ro.

Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț desfășoară activități specifice de verificare a respectării prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul sănătății publice.

În anul 2022, inspectorii sanitari au efectuat 1.103 controale igienico-sanitare tematice planificate (conform Planului Național de Acțiuni Tematice) și controale neplanificate (la solicitarea Ministerului Sănătății sau altor autorități). 299 controale au fost în unități din sectorul alimentar și 804 în unități din alte categorii.

În cursul anului au fost analizate și soluționate 123 sesizări primite de la persoane fizice sau juridice, conform competențelor.

Au fost primite/inițiate, analizate și rezolvate 10 notificări de alertă în cadrul sistemelor rapide de alertă.

Pentru neconformitățile la normele de igienă în vigoare constatate au fost aplicate 117 sancțiuni contravenționale, din care 40 avertismente, conform OUG nr. 2/2001 și 71 de amenzi în valoare de 260.300 lei, conform HG nr. 857/2011. A fost suspendată activitatea la 6 unități.

În cadrul acțiunilor de inspecție desfășurate au fost scoase din consum 45 de bucăți de produse neconforme, semnalate prin alertă în cadrul sistemului rapid de alertă.

Au fost recoltate 126  probe din unitățile non sanitare (sanitație și produse), din care 22 neconforme, 52  probe de sanitație din unitățile non-sanitare, din care 11 neconforme.

Din spitalele de urgență și orășenești  din județ au fost recoltate  un număr total de 254 de probe, din care 68 de probe de aeromicrofloră, 58 de probe pentru controlul sterilității și 128 probe de sanitație. 9 probe au fost neconforme.

Au fost desfășurate 27 acțiuni tematice în domeniile: apa, turism, mediul de viață al populației, cosmetice, unități sanitare cu excepția spitalelor, unități sanitare cu paturi, învățământ, unități de transfuzii, deșeuri periculoase, apa de îmbăiere, alimentație publică și colectivă.

Punctăm următoarele controale tematice:

 1. Acțiunea tematică de control privind verificarea respectării  conformității spitalelor de urgență la legislația în vigoare. Au fost verificate cele 2 spitale de urgență din județ, fiind recoltate 217 probe. Au fost aplicate 2 avertismente și 15 amenzi în valoare de 54.600 lei.
 2. Acțiunea tematică de control privind verificarea respectării conformității spitalelor orășenești la legislația în vigoare. Au fost verificate cele 2 spitale orășenești din județ, fiind recoltate 37 probe. A fost aplicat un avertisment și 4 amenzi în valoare de 7.000 lei.
 3. Acțiunea tematică de control privind condițiile de funcționare în unitățile de dializă publice și private. Au fost verificate 3 unități de dializă private și o stație de dializă de stat și s-au aplicat 2 avertismente.
 4. Acțiunea tematică privind verificarea respectării conformității cabinetelor de medicină dentară la prevederile legale în vigoare. Au fost verificate 28 cabinete stomatologice și au fost aplicate 5 amenzi în valoare de 19.200 lei.
 5. Acțiunea tematică de control privind verificarea respectării conformității laboratoarelor de analize medicale. Au fost verificate 12 laboratoare de analize medicale și 10 puncte recoltare probe biologice, s-au aplicat 3 avertismente.
 6. Acțiunea tematică de control privind verificarea respectării conformității Centrelor rezidențiale pentru copii/tineri cu deficiențe neuropsihiatrice și Centrelor rezidențiale pentru vârstnici la prevederile legale în vigoare. Au fost efectuate controale tematice în 11 unități, fiind aplicate 8 amenzi în valoare de 19.800 lei.
 7. Acțiunea tematică de control pentru verificarea unităților de învățământ preuniversitar. Au fost verificate 49 de unități de învățământ preuniversitar, din care: 1 creșe, 13 grădinițe, 33 școli și 2 licee. Au fost aplicate 3 avertismente și 1 amendă în valoare de 5.000 lei.
 8. Acțiunea tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din zona urbană. Au fost verificate 7 stații de captare si 4 rețele de distribuție apă potabilă din județ.
 9. Acțiunea tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul rural. Au fost efectuate 18 de controale la 11 stații de captare, tratare și distribuție a apei potabile,  7 fântâni publice, fiind recoltate 13 probe de apă. Au fost aplicate 3 avertismente.
 10. Acțiunea tematică de verificare a bazinelor de înot, piscinelor și ștrandurilor privind calitatea apelor de îmbăiere. Au fost controlate 5 piscine și 1 ștrand, s-au recoltat 5 probe de ape de îmbăiere, fiind  recoltate 5 probe. Au fost aplicate 2 avertismente și o suspendare temporară de activitate.

În primele 5 luni  ale anului 2023 au fost efectuate 312 controale, din care 118 în unități alimentare, 4 recontroale (1 în unități alimentare) și au fost au fost analizate și soluționate 64 sesizări primite de la persoane fizice sau juridice.

A fost primite, analizată și rezolvată 1 notificare de alertă în cadrul sistemelor rapide de alertă.

Au fost aplicate 53 sancțiuni contravenționale (26 în domeniul alimentar) din care 18 avertismente (10 în domeniul alimentar), conform OUG nr. 2/2001 și 31 de amenzi, în valoare de 132 600 lei conform HG nr. 857/2011 din care 12 în valoare de 34 000 lei în domeniul alimentar și a fost suspendată activitatea la 4 unități din sectorul alimentar.

În cadrul acțiunilor de inspecție desfășurate au fost scoase din consum/oprite de la comercializare/ utilizare 8 kg de produse.

Au fost recoltate 44 probe de produs, din care 5 neconforme, 18 probe de sanitație din unitățile non-sanitare, din care 6 neconforme  și 317  de probe de aeromicrofloră, controlul sterilității și de sanitație din spitalele de urgență și orășenești.

Au fost desfășurate 9 acțiuni tematice în domeniile: apa, unități sanitare cu excepția spitalelor, unități sanitare cu paturi, unități de transfuzii, biocide.

Dintre acestea menționăm acțiunea tematică de control care a vizat respectarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare cu paturi din județ, pentru anul 2022.  Au fost verificate cele 5 spitale din județ. Au fost recoltate 317 probe (172 probe sanitație, 89 aeromicroflora, 56 probe pentru controlul sterilității din care 8 probe apă sterile). Probele au fost conforme. Au fost aplicate amenzi conform HG nr. 857/2011, în valoare de 34.000 lei și 4 avertismente conform OUG nr. 2/2001.

În anul 2022, Compartimentul avize/autorizări a prelucrat 1008 dosare și a eliberat 128 de  autorizaţii sanitare de funcționare (unități medicale, cămine de bătrâni, unităţi şcolare, unităţi servicii sociale), 432 notificări asistență de specialitate de sănătate publică și 260 notificări de certificare a conformității. Au fost vizate 80 de autorizații sanitare de funcționare.

Au fost emise 44 certificate de înregistrare, pentru unitățile medicale noi, în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

În primele 5 luni ale anului 2023, Compartimentul avize/autorizări a prelucrat 442 de dosare și a eliberat 104 de  autorizații sanitare de funcționare (unități medicale, cămine de bătrâni, unități școlare, unități servicii sociale), 192 notificări asistență de specialitate de sănătate publică și 135 notificări de certificare a conformității. Au fost vizate 22 de autorizații sanitare de funcționare.

Au fost emise 32 certificate de înregistrare, pentru unitățile medicale noi, în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață şi muncă este responsabil cu supravegherea stării de nutriție a populației, monitorizarea calității apei și alimentelor, monitorizarea şi prevenirea bolilor profesionale și supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenților din colectivităţi.

Pentru monitorizarea calității apei potabile, în anul 2022, au fost recoltate 2.460 de probe bacteriologice, fiind efectuate 6.359 de determinări și 2.100 probe fizico-chimice cu 6.081 de determinări. Toate probele au fost conforme. Pentru determinarea manganului și a fierului au fost recoltate 11 probe de apa, cu 22 de eșantioane, din 11 sisteme de aprovizionare mici din județ. 10 probe au fost conforme și una a fost neconforma, fiind refăcută analiza. Pentru determinarea bacteriei Legionella pneumophilla din apa potabilă distribuita in sistem centralizat in comunități rurale, au fost recoltate 4 probe de apa din 2 sisteme de aprovizionare mici. Probele au fost analizate la CRSP Iași și au fost conforme.

În perioada 01.01-31.05.2023, au fost recoltate 1.093 de probe bacteriologice, fiind efectuate 3.050 de determinări și 929 probe fizico-chimice cu 2.697 de determinări. Toate probele au fost conforme.

Pentru supravegherea calității alimentelor și prevenirea toxiinfecțiilor alimentare au fost recoltate probe de apă în cadrul monitorizării de audit și control, la cerere și  la solicitarea primăriilor, au fost recoltate probe de condimente, suplimente alimentare, alimente tratate cu radiații și de materiale în contact cu alimentul. În anul 2022 nu au fost înregistrate cazuri de   toxiinfecție alimentară.

În primele 5 luni ale anului 2023 au fost recoltate 296 probe apa in cadrul recoltate din județul Neamț in cadrul monitorizării de  audit si control și  58 probe de apa la cerere. Au fost recoltate probe de condimente, suplimente alimentare, alimente tratate cu radiații și de materiale în contact cu alimentul. Nu au fost  înregistrate cazuri  de   toxiinfecție alimentară.

Pentru monitorizarea condițiilor igienico-sanitare în colectivitățile de copii şi tineri, în anul 2022 au fost întocmite rapoartele anuale prind starea de sănătate a copiilor si tinerilor din colectivitățile școlare din mediul urban si rural. Au fost eliberate 2 avize de funcționare a Grădinițelor de vara, 13 autorizații sanitare de funcționare în baza declarației pe propria răspundere la unitățile de învățământ din județul Neamț si 4 ASF-uri au fost respinse.

În  anul 2023, pe lângă rapoartele anuale prind starea de sănătate a copiilor si tinerilor din colectivitățile școlare din mediul urban si rural, au fost eliberate 5 Autorizații Sanitare de Funcționare la unitățile de învățământ din județul Neamț care și-au schimbat denumirea.

În 2022, în cadrul activității de monitorizare și prevenire a îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaționali, au fost efectuate, 189 acțiuni de monitorizare a condițiilor de munca din unități economice și unități publice, 66 acțiuni de îndrumare a serviciilor de supraveghere medicală a angajaților și 141 acțiuni de comunicare a riscului profesional. Au fost declarate 3 cazuri de boala profesională.

În 2023  au fost efectuate, 101 acțiuni de monitorizare a condițiilor de munca din unități economice și unități publice, 59 acțiuni de îndrumare a serviciilor de supraveghere medicală a angajaților și 15 acțiuni de comunicare a riscului profesional. Nu au fost declarate cazuri de boala profesională.

În cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț funcționează un laborator, acreditat RENAR în fiecare an,  dotat cu aparatură modernă, în care sunt efectuate analize microbiologice, fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu – la cererea cetățenilor, contra-cost și în cadrul activităților de supraveghere a stării de sănătate a populației și a mediului.

Sunt efectuate următoarele tipuri de analize:

 • Chimie sanitara şi toxicologie – determinarea spectrofotometrică  a concentraţiei clorului rezidual liber, amoniacului, azotaţilor şi azotiţilor.
 • Microbiologie sanitară – analize microbiologice apă potabilă, nepotabilă , alimente, teste de salubritate.
 • Microbiologie epidemiologică – coproculturi, exsudate,  diagnosticarea leptospirozei, analize determinare HIV/SIDA, sifilis, hepatite virale, coproculturi si parazitologice.

În anul 2022, în cadrul Laboratorul de Chimie sanitară și toxicologie au fost prelucrate 2.192 de probe de apă – – 2110 probe de ape potabile, 67 de probe de ape minerale și 15 probe de ape de îmbăiere și alte ape și au fost analizați 6.369 de parametrii, din care 695 parametri neconformi cu legislația în vigoare. Au fost lucrate 23 de probe de aliment, cu 44 de determinări. Toți parametrii au fost conformi cu legislația în vigoare.

În primele 5 luni ale anului 2023, au fost lucrate 973 probe  de apă – 937 probe de  ape potabile, 26 probe ape minerale, 9 probe de ape de îmbăiere/alte ape și 1 probă sintetică  interlaborator, fiind determinați 2.807 de parametri fizico-chimici, din care 245 parametri neconformi cu legislaţia în vigoare. Au fost lucrate 15 de probe de aliment, cu 18 de determinări. Toți parametrii au fost conformi cu legislația în vigoare.

În anul 2022, în Laboratorul de Microbiologie au fost prelucrate 1646 probe de apa potabilă la care s-au făcut 4.503 analize. Au fost identificate 174 probe cu 533 analize necorespunzatoare. Majoritatea acestor probe provin de la sursele de apă locale, neclorinate. Au fost efectuate 64 de analize la 48 de probe de alimente. O analiza a fost necorespunzătoare.

De asemenea,  în cadrul Laboratorului de Microbiologie au fost lucrate 2.605 coproculturi pentru investigarea etiologiei bolii diareice şi a stării de purtător la personalul din sectorul alimentar şi nealimentar, cu următoarele izolări: 70 tulpini de Salmonella,  71 tulpini Candida, 1 tulpina Shigella. Au fost analizate 1.473 probe pentru diagnosticul infecțiilor streptococice, depistarea purtătorilor şi investigarea focarelor. Pentru diagnosticarea leptospirozei au fost efectuate 74 analize cu 5 pozitivităţi. Pentru determinarea sensibilităţii la antibiotice a germenilor de primo-izolare au fost efectuate 295 antibiograme. Au fost efectuate 2.878 analize HIV/SIDA, din care 45 pozitive, 680 analize pentru sifilis, din care 161 pozitive, 134 analize pentru hepatita virala, din care 18 pozitive. Pentru verificarea conditiilor de igienă în unitățile sanitare au fost prelucrate 1.157 de probe, cu 6.736 de analize, din care 22 necorespunzătoare.

În anul 2023, în Laboratorul de Microbiologie au fost prelucrate 719 probe de apa potabilă la care s-au făcut 1.883 analize. Au fost identificate 35 probe cu 64 analize necorespunzatoare. Majoritatea acestor probe provin de la sursele de apă locale, neclorinate. Au fost analizate 98 probe de ape nepotabile, fiind efectuate 114 analize, fără rezultate necorespunzătoare. Au fost efectuate 47 de analize la 39 de probe de alimente. Nu au fost analize necorespunzătoare.

De asemenea,  în cadrul Laboratorului de Microbiologie au fost lucrate 971 coproculturi pentru investigarea etiologiei bolii diareice şi a stării de purtător la personalul din sectorul alimentar şi nealimentar, cu următoarele izolări: 15 tulpini de Salmonella,  8 tulpini Candida. Au fost analizate 3.782 probe pentru diagnosticul infecțiilor streptococice, depistarea purtătorilor şi investigarea focarelor. Pentru diagnosticarea leptospirozei au fost efectuate 22 analize fără  pozitivități. Pentru determinarea sensibilității la antibiotice a germenilor de primo-izolare au fost efectuate 882 antibiograme. Au fost efectuate 829 analize HIV/SIDA, din care 8 pozitive, 249 analize pentru sifilis, din care 61 pozitive, 64 analize pentru hepatita virala, din care 4 pozitive. Au fost analizate 1.317 probe pentru examene coproparazitologice, din care 16 pozitive. Au fost efectuate 6.390 de determinări pentru  958 probe, din care 6 analize necorespunzătoare, pentru verificarea condițiilor de igiena în unitățile medicale.

Compartimentul Epidemiologie, previne răspândirea bolilor infecțioase, prin activități specifice – supraveghere și control al bolilor transmisibile (boli prevenibile prin vaccinare, HIV, TBC, infecțiile cu transmitere sexuală, infecțiile nosocomiale) și imunizare.

Pentru realizarea imunizărilor conform calendarului național de vaccinări, în anul 2022 au fost distribuite 82.613 doze de vaccin de doze de vaccin, din care 54.793 doze de vaccin antigripal.  A fost raportată și confirmată o RAPI.  Au fost administrate populației 17.384 doze vaccin împotriva COVID-19.

În primele 5 luni ale anului 2023 au fost administrate 14.297 de doze de vaccin. Au fost  anchetate 8 cazuri RAPI, din care 1 confirmat.

Pentru prevenirea apariției epidemiilor și instituirea principalelor măsuri de control, în anul 2022 au fost supravegheate cazurile de boli transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală, sub coordonarea structurilor de specialitate din Centrele regionale de Sănătate Publică, inclusiv imunizări în situații epidemiologice deosebite – boala Lyme, Hantaviroza, PAF,  tetanos, botulism, infecție WestNile, SHU. Au fost anchetate 14 suspiciuni de hantaviroză, din care 2 cazuri confirmate, o suspiciune de boală meningococică, care s-a confirmat, 35 de suspiciuni de boală Lyme, din care 19 confirmate și 3 probabile, o suspiciune de tetanos, confirmată, 29 cazuri scarlatina (16 cazuri confirmate, 1 caz probabil, 9 cazuri posibile, 3 cazuri infirmate), 13 cazuri hepatita A (8 cazuri confirmate, 5 cazuri infirmate).

În anul 2023 au fost supravegheate: 240 de cazuri de scarlatină, 9 cazuri Parotidita, 14  cazuri  Leptospiroza, 6 cazuri  Rujeola, 2 cazuri  Meningita  virală, 9 cazuri  Boala Lyme, 6 cazuri  Hepatita virala , 3 cazuri Meningita bacteriana, 1 caz Sindrom Hemolitic Uremic.

În anul 2022 au fost depistate și anchetate 27 de focare, din care 21 focare au fost de COVID-19, 2 focare ICD la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, 2 focare de Acinetobacter SPP la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și un focar de hepatita A în localitatea Oglinzi, fiind dispuse măsurile specifice de prevenire și control (depistarea, tratamentul profilactic și/sau vaccinarea contacților, notificare și raportare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, anchetă epidemiologică, recoltări probe, etc.).

În 2023, până la 31 mai 2023 au fost depistate și anchetate 12  focare, din care 2 focare de Acinetobacter SPP la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, 7 focare de COVID-19 și 3 focare de scarlatină.

Până la  31 decembrie 2022, în județul Neamț au fost confirmate 48.914 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2 și 2.863 reinfectări. În anul 2022 au fost confirmate pozitiv COVID-19 19.597 de persoane și au fost raportate 2.486 reinfectări. Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.682 decese. În anul 2022 au decedat 232 de persoane. Au fost testate până la 31 decembrie 2022, 198.171 de persoane, fiind lucrate în total 478.956 de teste.

În perioada 01.01 – 31.05.2023, au fost confirmate pozitiv COVID-19 1.038 de persoane, din care 219 reinfectări. Au decedat 17 persoane.

În perioada 30 mai – 30 octombrie 2022 s-a desfășurat supravegherea epidemiologică a bolii diareice acute (BDA). Au fost centralizate următoarele rezultate:  166 cazuri depistate de catre medicii de familie, 252 cazuri internate cu etiologie precizata, 366 cazuri internate cu etiologie neprecizata, 7397 coproculturi efectuate in laboratoarele din judetul Neamt dintre care 244 pozitive, 7153 negative și 11028 examene coproparazitologice efectuate in cadrul laboratoarelor din judetul Neamt dintre care 1052 pozitive, 9976 negative. Nu au fost înregistrate 0 cazuri decese prin BDA.

In anul 2023 supravegherea BDA a început cu data 05.05.2023.

În perioada 03.10.2022-21.05.2023 s-a desfășurat, activitatea, săptămânală, de supraveghere a  infecțiilor respiratorii acute (ARI), a infecțiilor respiratorii acute compatibile cu gripa (ILI) și a infecțiilor respiratorii acute severe (SARI), sezonul 2022-2023. Au fost raportate 44.054 cazuri de IACRS (infecții acute de căi respiratorii superioare), din care 745   spitalizate, 9.864 pneumonii, din care 2.493 internate și 330 cazuri de gripa clinica, din care 140 spitalizate. 27.203 de cazuri de IACRS, din care 536  spitalizate, 5.880 cazuri de pneumonii, din care 1.419 spitalizate și 222 cazuri de gripa, din care 72 spitalizate, au fost copii pana in 14 ani.  7 cazuri de gripă au fost confirmate de laborator: 4 cu virus gripal Tip B, 1 cu virus gripal Tip A – subtip AH1, 2 virus gripal Tip A – subtip AH3). Au fost raportate 2 decese de pneumonie, la pacienți peste 65 de ani.

Pentru monitorizarea evoluţiei infecţiei HIV/SIDA (depistare în grupele de risc, gravide, testare voluntară, consiliere pre şi post testare) au fost efectuate 13 activităţi, fiind recoltate 13 probe pentru testare HIV.

Nu au fost raportate focare TBC cu mai mult de 3 cazuri. Au fost efectuate 25 de dezinfecții in focare. 10.975 persoane au fost examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnavire de tuberculoză (suspecți, simptomatici, contacți, grupuri cu risc crescut). Pentru 206 persoane s-a inițiat chimioprofilaxia.

Au fost depistate 908 de cazuri IAAM – incidența 1.65%, din care: 553 (incidența 2,18%) la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, 184 (incidența 1,1%) la Spitalul Municipal de Urgență Roman, 34 (incidența 0,57%) la Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț, 55 (incidența 8,37%)  la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae Roman”, 70 (incidența 2,83%) la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani și 5 (incidența 0,38%) la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz.

Echipa Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătății – medici, psihologi, sociologi, promovează comportamente sănătoase pentru prevenirea bolilor prin programele de promovare a sănătății și campanii de informare – educare în sănătate publică.

În anul 2022 au fost organizate peste 900 de activități în cadrul celor 17 campanii de informare – educare  derulate.

Au fost organizate si desfășurate peste 230 de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități şi grupuri vulnerabile, realizate de cei 56 de asistenți medicali comunitari și 7 mediatori sanitari pentru comunitățile de romi, pe următoarele teme: Importanța vaccinării, Prevenirea bolilor transmise prin vectori (căpușe, țânțari), Importanța igienei personale, Efectele caniculei, Oncoprev – program de screening pentru cancerul de col uterin, Metodele contraceptive, Beneficiile alăptării, Hipertensiune arterială.

În perioada 15-16 septembrie 2022, Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț a organizat, la Piatra Neamț, în parteneriat cu Ordinul Asistenților – Filiala Neamț și Colegiul Medicilor  – Filiala Neamț, Conferința județeană „PREVENȚIA – DEZIDERAT ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ”, la care au participat profesioniști din domeniul sănătății și au prezentat specialiști de renume din domeniu – dna.  Prof. Univ. Dr. Doina Azoicăi, șef Disciplina de Asistență Primară a Stării de Sănătate și Epidemiologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Doctor în Medicină, dl. Prof. Univ. Dr. Radu Vlădăreanu – U.M.F. „Carol Davila” București și alții.

În anul 2023 au fost organizate 300 de activități în cadrul celor 9 campanii de informare – educare  derulate.

Au fost organizate si desfășurate peste 200 de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități şi grupuri vulnerabile, realizate de cei 57 de asistenți medicali comunitari și 7 mediatori sanitari pentru comunitățile de romi, pe următoarele teme:  prevenirea virozelor respiratorii, promovarea donării de sânge, reducerea consumului dăunător de alcool.

În domeniul Economic, Administrativ

Prin DSP-uri sunt derulate și finanțate 13 programe naționale de sănătate publică în scopul prevenirii și tratării unor boli cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației și, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut, din care menționez:

 1. Programul național de vaccinare;
 2. Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;
 3. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;
 4. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă;
 5. Programul național de sănătate a femeii și copilului.

Bugetul alocat de Ministerul Sănătății pentru derularea Programelor Naționale de Sănătate în anul 2022 a fost de 21.640.000 lei, din care suma de 15.566.000 lei a fost repartizată spitalelor în care sunt derulate PNS.

Au fost finanțate cheltuielile aferente tratamentelor medicale în străinătate a 2 pacienți, în valoare de 1.034.000 de lei.

În privința acțiunilor de sănătate pe 2022, au fost repartizate următoarele sume către spitale:

 • 24.593.000 de lei Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, din care 19.793.000 de lei pentru UPU,
 • 10.346.000 de lei Spitalului Municipal de Urgență Roman, din care 7.931.000 de lei pentru CPU,
 • 3.105.000 de lei Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț,
 • 188.000 de lei Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani,
 • 750.000 de lei Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz.

Prin programul de investiții pe anul 2022 s-au alocat și repartizat pentru „Dotare cu aparatură și echipamente medicale” suma de 2.426.000 lei dupa cum urmeaza :

 • 511.000 lei Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț,
 • 1.565.000  lei Spitalului Municipal de Urgență Roman,
 • 350.000 lei Spitalului Orășenesc ”Sf. Dimitrie” Tg. Neamț.

Investițiile sunt cofinanțate de Ministerul sănătății în procent de 90%, restul de 10% reprezentând cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean Neamț pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și primării pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman și Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț.

Bugetul alocat de Ministerul Sănătății pentru derularea Programelor Naționale de Sănătate în  anul 2023 este de 11.214.000. lei, din care suma de 8.241.000  lei a fost repartizată spitalelor în care sunt derulate PNS.

Au fost finanțate cheltuielile aferente tratamentelor medicale în străinătate a 4  pacienți, în valoare de 1.199.000 lei.

În privința acțiunilor de sănătate pe 2023, au fost repartizate următoarele sume către spitale:

 • 22.027.000  lei Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, din care 17.214.000 lei pentru UPU,
 • 9.306.000  lei Spitalului Municipal de Urgență Roman, din care 6.856.000 lei pentru CPU,
 • 3.120.000 lei Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț,
 • 760.000 lei Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz.

Prin programul de investiții pe anul 2023 a fost repartizată pentru „Dotare cu aparatură și echipamente medicale” suma de 86.000 lei Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Prezentarea nevoilor şi dificultăților cu care se confruntă instituția

 1. Personal cu atribuții de control în sănătate publică (funcționari publici) insuficient.

Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității:

 1. Înnoirea parcului auto.
 2. Finalizarea procesului de digitalizare a activității.
 3. Îmbunătățirea procedurilor de autorizare, reducerea timpului de așteptare, limitarea birocrației.
 4. Accesarea de fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență.

Doresc să mulțumesc tuturor partenerilor din administrația locală, furnizorilor de servicii de sănătate, medicilor și asistenților medicali din rețeaua de medicină școlară, asistenților comunitari, societății civile și presei, pentru colaborare, pentru implicare si profesionalismul de care dați dovada.

Mai multe articole

Spațiu publicitar

Ultimele noutăți

Astăzi, mare sărbătoare creștină: Pogorârea Sfântului Duh. Păcatul care nu se iartă

Astăzi, creștini sărbătoresc Rusaliile sa Pogorârea Sfântului Duh, care  marcheaza intemeierea Bisericii prin trimiterea de catre Dumnezeu a Sfantului Duh in lume ca sa imputerniceasca...

Tg. Neamț/Accident auto cu părăsirea locului faptei

La data de 21 iunie a.c., în jurul orelor 13:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați de un bărbat...

Trafic monitorizat și polițiști în punctele aglomerate din Neamț, în minivacanța de Rusalii

Polițiștii nemțeni vor fi la datorie în weekend-ul prelungit marcat de Sărbătoarea Rusaliilor pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică.

Pietreanul Cezar Nasuescu, pe bicicletă, din Londra la Piatra Neamț. Al treilea tur pe două roți prin Europa

Mariana OLTEAN În 17 iunie 2024, pietreanul Cezar Nasuescu a pornit pe bicicletă din capitala Angliei, cu destinația...

Cartușe ”ca noi”, găsite de un bărbat din Ghindăoani la temelia casei

Echipa pirotehnică din cadru ISU Neamț a intervenit în comuna Ghindăoani pentru asanarea a 223 de cartușe de calibrul 7,92 și unui...