Piatra Neamţ şi Roman vor beneficia de tranziţia energetică Piatra Neamţ şi Roman vor beneficia de tranziţia energetică
Două oraşe din Neamţ vor beneficia de avantajele tranziţiei energetice, anunţă ADR N-E. Prin aderarea la initiațiva europeană Convenția Primarilor pentru Energie și Climă... Piatra Neamţ şi Roman vor beneficia de tranziţia energetică

Două oraşe din Neamţ vor beneficia de avantajele tranziţiei energetice, anunţă ADR N-E.

Prin aderarea la initiațiva europeană Convenția Primarilor pentru Energie și Climă autoritățile locale din regiunea noastră și-au oficializat angajamentul de a întreprinde măsuri concrete, coerente și cu impact în sensul reducerii emisiilor generate de consumul de energie și adaptarea la schimbările climatice. Astfel, celor 6 membri din Regiunea Nord – Est (Bacău, Botoșani, Huși, Moinești, Roman și Vaslui) li s-au alăturat de curând alte patru localități (Iași, Piatra Neamț, Suceava, Comuna Victoria – județul Iași) care s-au angajat în procesul de tranziție energetică.

Prin acest demers, cele 10 primării din Regiunea Nord-Est se alătură unui număr de 7.755 localități din 53 de țări ce împărtășesc o viziune comună pentru 2050:

  • accelerarea procesului de reducere a emisiilor de CO2, contribuind astfel la menținerea creșterii temperaturii medii globale sub 2°C (optim: 1,5°C), în comparație cu nivelurile preindustriale;
  • creșterea rezistenței teritoriilor, pregătindu-le astfel pentru efectele negative inevitabile ale schimbărilor climatice și consolidarea capacităţii de adaptare la impactul acestor fenomene negative;
  • accesul universal la servicii energetice sigure, durabile și accesibile pentru toți, îmbunătățind astfel calitatea vieții și securitatea energetică .

Pentru a putea transpune aceste deziderate în măsuri concrete, semnatarii convenției vor elabora în maxim 2 ani, câte un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) ce vor contribui la:

  • reducerea gazelor cu efect de seră cu 40 % până în 2030 prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;
  • adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin integrarea strategiilor de atenuare și de adaptare la efectele schimbărilor climatice.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va organiza în perioada imediat următoare o serie de ateliere de lucru pentru a veni în sprijinul echipelor a 9 autorități locale implicate în procesul de elaborare și actualizare a Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă. Demersul beneficiază de finanțare din partea Programului Orizont 2020 prin proiectul EMPOWERING, implementat în Regiunea Nord-Est de ADR Nord – Est.

———————————————-

Convenţia primarilor a fost lansată în 2008 de către Comisia Europeană, după adoptarea Pachetului UE privind clima şi energia pentru 2020. Inițiativa este singulară prin abordarea de tip bottom-up, care a reușit mobilizarea unui mare număr de autorităţi locale şi regionale în vederea elaborării unor planuri de acţiune pentru dirijarea eforturilor și a resurselor către măsuri coerente pentru energie durabilă. Sprijinul acordat în mod constant de Comisie reprezintă totodată un semnal de recunoaștere a eforturilor depuse de autorităţile locale semnatare în implementarea politicilor privind energia durabilă.

Semnatarii Convenției Primarilor s-au angajat în mod voluntar să contribuie la depășirea țintei Comisiei Europene stabilită pentru anul 2020 privind emisiile de CO2, respectiv reducerea cu mai mult de 20% a acestor emisii generate de consumul de energie finală în teritoriul administrat de către aceștia.

În 2015, inițiativa a adoptat un nou obiectiv: continuarea angajamentului de reducere a emisiilor de CO2 și pentru anul 2030 – în contextul noilor obiective stabilite la nivelul Uniunii Europene, incluzând și adaptarea la schimbările climatice.

Nou-instituita Convenţie a primarilor privind clima şi energia, lansată de Comisia Europeană la 15 octombrie 2015 în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Parlamentul European, acordă o susținere importantă celor trei piloni ai Convenţiei consolidate – atenuare, adaptare şi asigurare a unei energii durabile şi la preţuri accesibile.

Viaţa Nemţeană