Piatra Neamţ: restricţii rutiere sâmbătă şi duminică Piatra Neamţ: restricţii rutiere sâmbătă şi duminică
Palatul Administrativ Neamţ (Prefectura şi Consiliul Judeţean) este izolat sâmbătă şi duminică, cu ocazia alegerilor prezidenţiale, informează Primăria Piatra Neamţ. D I S P... Piatra Neamţ: restricţii rutiere sâmbătă şi duminică

Palatul Administrativ Neamţ (Prefectura şi Consiliul Judeţean) este izolat sâmbătă şi duminică, cu ocazia alegerilor prezidenţiale, informează Primăria Piatra Neamţ.

D I S P O Z I Ţ I E

privind restricționarea circulaţiei rutiere, cu ocazia desfăşurarii Alegerilor Prezidentiale

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5 , alin.7 , din OUGnr.195 / 2002 , privind circulaţia pe drumurile publice ;

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

Văzând referatul înregistrat sub nr 31304 / 07.11.2019, prin care Direcţia Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune inchiderea circulaţiei rutiere în vederea desfăşurării in bune conditii a Alegerilor Prezidentiale din data de 10.11.2019 :

În conformitate cu prevederile art. 155 , alin.1  lit.(d) , alin.5 lit.(a) și ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G.

57/2019  privind Codul Administrativ ;

DISPUN

 

  ART. 1 – Se inchide circulaţia vehiculelor, cu exceptia celor antrenate in procesul electoral, pe str Alexandru cel Bun–colt cu b-dul Republicii – str Postei – str V.A Urechia, astfel:

  • Sâmbata 11.2019 – intre orele 04.00 – 20.00
  • Duminica 10.11.2019 – ora 16.00 pana luni 11.11.2019 – ora 08.00

ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de S.C. Publiserv SA Piatra-Neamț, iar urmărirea inchiderii corespunzatoare a circulaţiei se face de Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică şi Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcției Patrimoniu  pentru luarea la cunoştinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţiei Locale şi SC Publiserv SA Piatra-Neamț .

 

PRIMAR,                                                   Contrasemnează,

Dragoş Chitic                                  Secretarul General al Municipiului

Oana Sârbu

Nr. 2225 din 07.11.2019

 

 

 

 

Viaţa Nemţeană

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.