Peste 150.000 de vizite la Biblioteca Judeţeană Peste 150.000 de vizite la Biblioteca Judeţeană
În primele 8 luni ale acestui an, aproape 9.200 de persoane au efectuat 150.000 de vizite la Biblioteca judeţeană. De la tradiţionalele împrumuturi de... Peste 150.000 de vizite la Biblioteca Judeţeană

În primele 8 luni ale acestui an, aproape 9.200 de

persoane au efectuat 150.000 de vizite la Biblioteca judeţeană. De la tradiţionalele

împrumuturi de carte ori consultarea pe loc a publicaţiilor periodice şi

seriale, la informarea de tip juridic, informarea comunitară , împrumutul

de non-publicaţii (CD-uri şi DVD-uri cu muzică, filme artistice şi

documentare), serviciile publice internet, la informarea turistică,

activităţile de animaţie culturală, cursurile de învăţare a limbilor străine

şi cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului şi a internetului,

serviciile publice gratuite şi-au fidelizat utilizatorii. Totodată, site-ului

bibliotecii a fost accesat de peste 37.000 de ori, iar cei care au făcut-o

au consultat fie catalogul on-line, fie informaţiile turistice ori variantele

digitalizate ale unor publicaţii din Fondul documentar „G. T. Kirileanu”.

De asemenea, din perspectiva serviciilor tradiţionale, nemţenii au apelat

la 336.063 de documente, din care 167.391 cărţi, 62.490 publicaţii

periodice, 11.618 documente audiovizuale, 674 documente cartografice,

412 partituri muzicale. Documentele au fost fie consultate pe loc

(202.453), fie împrumutate acasă (127.610), iar interesul pentru limbile

străine se reflectă şi în publicaţiile consultate ori împrumutate de aici

(32.711 documente). (I.C.)

Viaţa Nemţeană