Neamţ-restricţii la tăierea brazilor de Crăciun: Se evită recoltarea acestora fără a avea  desfacerea asigurată! Neamţ-restricţii la tăierea brazilor de Crăciun: Se evită recoltarea acestora fără a avea  desfacerea asigurată!
Direcţia Silvică Neamţ va asigura piaţa pomilor de Crăciun dar nu mai mult de 978, dintre care 150 de brazi. Preţul unui pom între... Neamţ-restricţii la tăierea brazilor de Crăciun: Se evită recoltarea acestora fără a avea  desfacerea asigurată!

Direcţia Silvică Neamţ va asigura piaţa pomilor de Crăciun dar nu mai mult de 978, dintre care 150 de brazi.

Preţul unui pom între 70 cm şi 1,30 m este de 25 de lei, iar pentru molid şi alte răşinoase de aceeaşi lungime este de 15 lei; bradul între 1,31 m-2 m costă 30 de lei iar cel care depăşeşte 2 m costă 35 de lei. 

Molidul şi alte răşinoase: între 1,31 – 2 m costă 20 de lei; între 2 – 3 m, 25 de lei.

Solicitările pentru exemplarele mai mari de 3 m vor fi considerate aprobări speciale cu preţ stabilit de Direcţia Silvică; 

Valorificarea prin societăţile comerciale se va face prin licitaţie, pornin de la preţurile de mai sus, dar Direcţia Silvică Neamţ va onora cu prioritate cererile către populaţie.

Anul acesta sunt prevăzuţi pentru recoltare 978 de pomi de Crăciun, dar numai dacă desfacerea acestora este asigurată. 

Viaţa Nemţeană