Neamţ: Cancerul şi diabetul, cele mai finanţate tratamente în Programul Naţional de Sănătate Neamţ: Cancerul şi diabetul, cele mai finanţate tratamente în Programul Naţional de Sănătate
Casa de Asigurări de Sănătate Neamț derulează o parte dintre programele naţionale de sănătate curative, care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul... Neamţ: Cancerul şi diabetul, cele mai finanţate tratamente în Programul Naţional de Sănătate

Casa de Asigurări de Sănătate Neamț derulează o parte dintre programele naţionale de sănătate curative, care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice și sunt finanţate, în principal, din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

CAS Neamț avea încheiate, la începutul anului 2019, 62 de contracte pentru derularea programelor naționale de sănătate curative, după cum urmează :

 1 contract cu un furnizor de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialități paraclinice ;

  • 58 de contracte cu furnizori de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu ;
  • 3 contracte cu furnizori de servicii medicale spitalicești.
PNS NR. BENEFICIARI 2017 CONTRAVALOARE SERVICII 2017 NR. BENEFICIARI 2018 CONTRAVALOARE SERVICII 2018
ONCOLOGIE 1958 17351364,91 2126 19030336,61
ONCO COST VOLUM 26 3994813,88 39 6148195,93
DIABET MEDICAMENTE 18117 17555279,45 18832 20960935,77
DIABET MATERIALE 5 15339,22 10 47550,73
TESTE AUTOMONITORIZARE COPII 80 121080,00 78 128760,00
TESTE AUTOMONITORIZARE ADULTI 5310 2143517,20 5629 2349040,80
HEMOGLOBINA GLICOZILATA 417 8840,00 446 9640,00
HEMOFILIE 9 611075,45 10 675864,88
MUCOVISCIDOZA COPII 17 448048,86 19 434883,08
MUCOVISCIDOZA ADULTI 2 115722,23 1 79012,96
SCLEROZA LATERALA AMIOTROFICA 18 47941,27 17 49202,92
SINDROM PRADER WILLI 1 16720,56 1 16720,56
FIBROZA PULMONARA IDIOPATICA 1 9879,36 1 62863,80
ANGIOEDEM EREDITAR 0 0,00 5 673056,36
BOLI ENDOCRINE(osteoporoza) 193 58633,75 160 44659,48
ORTOPEDIE 376 1593419,77 342 1481264,22
TRANSPLANT 70 841797,67 79 909860,56
DIALIZA 464 26275570,19 486 28525571,96

 

 

 

 

 

 

Structura programelor naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi derulate prin CAS Neamţ este următoarea :

 

 

Programul Naţional de Oncologie

 

Unităţi care derulează programul :

 

– în regim ambulatoriu, farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CASNeamţ ;

– unităţi spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ ( Piatra Neamț și Roman)

 

 

Programul Naţional de Diabet Zaharat

 

Unităţi care derulează programul :

 

pentru medicamente şi materiale sanitare

farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ, în regim ambulatoriu şi farmacii cu circuit închis din cadrul unităţilor spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ ;

pentru investigaţii paraclinice – dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)

furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Neamţ (Clinica Medicală Sf. Andrei) ;

  • pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină

unităţi spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ ( Piatra Neamț ).

 

 

Programul Naţional de Tratament pentru Boli Rare

 

Unităţi care derulează programul :

farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ.

 

 

Programul Naţional de Tratament al Hemofiliei şi Talasemiei

 

Unităţi care derulează programul :

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

 

 

 

 

 

Programul Naţional de Transplant de Organe, Țesuturi şi Celule de Origine Umană

 

Unităţi care derulează programul :

farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ.

 

 

Programul Naţional de Boli Endocrine

 

Unităţi care derulează programul :

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ ;

 

 

Programul Naţional de Ortopedie

 

Unităţi care derulează programul :

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ ;

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman.

 

Structura tuturor programelor naţionale de sănătate curative, derulate la nivelul întregii ţări, obiectivele şi activităţile acestor programe, criteriile de eligibilitate şi criteriile de excludere a pacienţilor în/din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, indicatorii de evaluare şi unităţile care derulează fiecare program şi subprogram în parte sunt stipulate în Ordinul Președintelui CNAS nr.245/2017 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, al cărui termen de valabilitate a fost prelungit până la data de 31.03.2019, prin Ordinul Președintelui CNAS nr.1590/2018.

 

Viaţa Nemţeană