Licitaţiile pentru spaţiile din ştrand încep la un leu şi 10 bani! Licitaţiile pentru spaţiile din ştrand încep la un leu şi 10 bani!
„Contracte sezoniere (maxim 5 luni) preț pornire la licitație – 1,10 lei/mp./zi; Contracte anuale preț pornire la licitație – 130 lei/mp./an, conform anexei la... Licitaţiile pentru spaţiile din ştrand încep la un leu şi 10 bani!

„Contracte sezoniere (maxim 5 luni) preț pornire la licitație – 1,10 lei/mp./zi; Contracte anuale preț pornire la licitație – 130 lei/mp./an, conform anexei la HCL nr. 102 din 02.04.2018”

Acestea sunt preţurile de pornire la licitaţie pentru terenuri/terase, pavilion, spaţii comerciale în incinta Ştrandului Municipal Piatra Neamţ.

 

– Terasă cu spațiu comercial în suprafață de 250 mp. (zona VIP)
– Teren în suprafață de 670 mp. (fost patinoar)
– Teren în suprafață de 120 mp. în zona Skateboard
– Terasă cu spațiu comercial (Tenis Open) în suprafață de 150 mp.
– Teren în suprafață de 130 mp. (zona terenuri de tenis)
– Două spații comerciale și terasă în suprafață de 156 mp.
– Spațiu fost pavilion lectură în suprafață de 50 mp.
– Terasă cu spațiu comercial în suprafață de 135 mp. (fosta terasă cu flori)
– 6 spații (9 mp. fiecare) pentru activități comerciale
– Teren în suprafață de 220 mp. (zona chioșc Amicii)
– 3 (trei) terase comerciale cu suprafața de 175 mp., 95 mp. și 450 mp. (zona bazin
adulți)
– Teren în suprafață de 9 mp. pentru amplasare construcție în vederea comercializării
de înghețată.

Contracte sezoniere (maxim 5 luni) preț pornire la licitație – 1,10 lei/mp./zi
Contracte anuale preț pornire la licitație – 130 lei/mp./an, conform anexei la
HCL nr. 102 din 02.04.2018.

Înscrierea la licitație se poate face până cel târziu pe data de 11 aprilie 2019, ora
16,30 la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamt, cu sediul in str. Ştefan cel Mare nr. 6-8,
cam. 20

Dosarul de înscriere la licitație cuprinde obligatoriu, următoarele documente:
– cerere tip de înscriere;
– certificate de atestare fiscală (eliberate de Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului
Neamţ şi Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Piatra Neamţ) prin care se face dovada
că ofertantul nu are datorii la bugetul de stat şi bugetul local;
– certificate de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
– copie după chitanţa de plată a caietului de sarcini în suma de 300 lei;
– procură de împuternicire (dacă e cazul) cu nominalizarea persoanei ce reprezintă
ofertantul;
– actul de identitate al persoanei împuternicite.
Licitatia va avea loc pe data de 12 aprilie 2019, ora 14,00, la sala de sedinta a Primăriei
municipiului Piatra Neamt, cu sediul in str. Ştefan cel Mare nr.6-8.
Eventualele contestații se vor depune la sediul Primăriei Piatra Neamț din str. Ștefan cel
Mare nr. 6-8, cam. 20 – Biroul Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului Patrimoniu, Autorizări și
Transport în termen de 24 ore de la data licitației.

Viaţa Nemţeană