FOND NAŢIONAL DE MANUSCRISE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ FOND NAŢIONAL DE MANUSCRISE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” invită scriitorii, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, să participe la crearea Fondului Naţional de Manuscrise. Conducerea instituţiei de cultură invită... FOND NAŢIONAL DE MANUSCRISE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” invită scriitorii, membri ai

Uniunii Scriitorilor din România, să participe la crearea

Fondului Naţional de Manuscrise.

Conducerea instituţiei de cultură invită scriitorii din România şi din

diaspora să ofere câte 10 – 15 pagini de manuscris (poezie, proză,

eseu, reflecţii etc.) care se vor regăsi în colecţiile bibliotecii judeţene.

De asemenea, deţinătorii de manuscrise ale unor autori dispăruţi sunt

rugaţi să ofere pagini de manuscris (poezie, proză, corespondenţă,

jurnal ş.a.), pe care biblioteca se obligă să le conserve şi să le valorifice

spre celebrarea şi promovarea operei şi numelor în discuţie. „Într-o perioadă în care manuscrisul în format clasic este pe cale de dispariţie, înlocuit de forme şi variante electronice, considerăm că amprenta individualităţii fiecărui scriitor trebuie păstrată, conservată şi valorificată prin metode specifice. Biblioteca Judeţeană se obligă să păstreze în bune condiţii manuscrisele, săle valorifice prin expoziţii tematice, aniversare, omagiale, să le promoveze în cărţi, albume, în alte programe documentare”, a precizat Adrian Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii Judeţene „G. T.

Kirileanu”. Numele donatorilor vor fi făcute publice, iar manuscrisele

vor intra în patrimoniul cultural naţional. (I.C.)

Viaţa Nemţeană