Astăzi, se împlinesc 144 de ani de când, în 1876, Alexander Graham Bell a făcut cu succes primul apel telefonic, spunând „Domnule Watson, vino aici; am nevoie...

Astăzi, se împlinesc 144 de ani de când, în 1876, Alexander Graham Bell a făcut cu succes primul apel telefonic, spunând „Domnule Watson, vino aici; am nevoie de tine”.

Deja în 1861 profesorul german Johann Philipp Reis a descoperit un „aparat de vorbit la distanță” care funcționa, mulțumindu-se cu acesta și fără a căuta perfecționarea lui. La scurt timp după aceasta, Elisha Gray și Antonio Meucci experimentează in USA transmiterea sonoră prin cabluri electrice.
În anul 1873 Bell încearcă să perfecționeze „telegraful harmonic”. Aceste experimentări ale lui au folosit mai târziu la înregistrarea sonoră. Construiește „fonoautograful” care înregistrează tonul pe un cilindru înnegrit cu funingine.
Directorul școlii „Clarke School for the Deaf” „Gardiner Greene Hubbard” și „Thomans Sanders” aflând de cercetările „telegrafului harmonic”, oferă finanțarea lor.

Bell descoperă întâmplător transmiterea tonului, cu toate că nu reușește din nou să-l reproducă. La 14 februarie 1876 i se acordă patentul pentru descrierea fenomenului, cu solicitarea de a trimite un aparat care funcționează.

Alexander Graham Bell a experimentat cu aparatul inventat de profesorul german Johann Philipp Reis. Reis a și denumit aparatul inventat „Telephon” și este inventatorul inițial a aparatului de telefon construit în Germania deja în octombrie 1861. Bell a depus pe data de 14 februarie 1876 cererea de patent în America. După patentul acordat greșit lui Bell aparatul lui nu putea sa funcționeze niciodată. Un fapt care a dus la mari controverse.
Acordarea falsă a patentului lui Graham Bell are loc cu câteva ore înaintea lui Elisha Gray. Gray a realizat perfecționarea aparatului construit de profesorul de fizică Reis și a prezentat spre deosebire de Bell un aparat în stare de funcționare. Bell a prezentat și el un aparat în stare de funcționare mult mai târziu după acordarea oficială a patentului, dar acest aparat nu era construit după patentul acordat inițial lui Bell. Aparatul lui Bell construit după patentul depus inițial nu putea să funcționeze. Deci și acordarea patentului și denumirea de inventator al telefonului este greșită. După această realizare (descoperire este un termen fals) Bell ajunge împreună cu Thomas Sanders și Gardiner G. Hubbard proprietarul „Bell Telephone Company„. (sursa: wikipedia.ro)

Viaţa Nemţeană