Colectarea selectivă, soluţia pentru un viitor verde Colectarea selectivă, soluţia pentru un viitor verde
Vineri, 8 decembrie 2017, la depozitul ecologic din comuna Girov s-a desfășurat o acțiune de informare privind importanța colectării selective a deșeurilor. Acțiunea reprezintă... Colectarea selectivă, soluţia pentru un viitor verde

Vineri, 8 decembrie 2017, la depozitul ecologic din comuna Girov s-a desfășurat o acțiune de informare privind importanța colectării selective a deșeurilor. Acțiunea reprezintă startul unei campanii complexe de conștientizare al cărei obiectiv principal este creșterea gradului de reciclare și valorificare a deșeurilor. Campania a fost inițiată de Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț și este susținută de Asociația de Sens Civic, organizație care își asumă un rol activ în promovarea unei conduite responsabile față de mediu.

La întâlnire au participat Claudiu Pădure, Directorul Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Neamț, Vasile Panaite, Prefectul județului Neamț, Mihaela Popa, din partea Consiliului Județean Neamț, Ioana Bontaș din partea ADI ECO Neamț, Vasile Ciubotaru, Primarul comunei Girov, Corneliu Popa din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, elevi și profesori de la școala gimnazială din Girov și voluntari ai Asociației Sens Civic.

Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunităţii, are puterea şi obligaţia de a influenţa procesul de ecologizare a propriului oraş sau a zonei unde îşi petrece vacanţa. Soluţia este la îndemâna noastră şi constă în depozitarea selectivă a deşeurilor. Mai precis, trebuie să depozităm deşeurile în locurile special amenajate şi, pe cât posibil, pe categorii.” – Claudiu Padure, Directorul Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt.

  • Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de cereale etc.), ce pot fi vândute la tonetele special amenajate;
    •    Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate;
    •    Sticle şi cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care se ocupă cu achiziţionarea acestora;
    •    Deşeuri feroase (fier, tablă ş.a) şi doze metalice, ce pot fi valorificate la punctele “REMAT”;
    •    Deşeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).

Principalul avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului resurselor naturale (petrol, apă, energie), precum şi al nivelului emisiilor nocive în aer. Spre exemplu:

Hârtia – materie refolosibilă
•    Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza, hârtia veche. Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 25% din cantitatea de electricitate şi a 90% din cantitatea de apă (300 l) necesare pentru producerea a 1 kg. de hârtie albă.
•    De asemenea, prin reciclarea deşeurilor de hârtie, se elimină clorul toxic, necesar producerii hârtiei albe.

Sticla – materie refolosibilă.
•    Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de cuarţ, calcarul, soda (produs poluant) ş.a.
•    Reciclarea sticlei menajează mediul şi economiseşte în timp bogăţiile naturale, apa şi electricitatea.

Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia sau oţelul folosite astăzi în întreaga lume sunt deja provenite din reciclare. Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de nenumărate ori. Reciclarea aluminiului şi oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase plastice constituie peste tot în ţările occidentale o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea permite comunităţilor să reducă costurile de depozitare a deşeurilor. Consumul de energie este şi el influenţat pozitiv de reciclare.

Se pot recicla:

– recipiente din sticlă transparentă;
– recipiente din sticlă colorată;
– hârtie;
– ziare/tipărituri;
– cutii din aluminiu pentru băuturi;
– plasticul.

AMBALAJELE PET – O PROBLEMĂ PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Ce este PET-ul?

PET este prescurtarea de la polietilen tereftalat şi se prezintă sub forma unei răşini (o formă de poliester). Mai precis, polietilenul tereftalat este o combinaţie a doi monomeri: etilen glicol modificat şi acid tereftalic purificat.

Acesta a devenit un material foarte răspândit în industria alimentară (îmbuteliere de băuturi răcoritoare, apă, lactate, ulei, oţet) şi nu numai, fiind ieftin, uşor, rezistent la şocuri, reciclabil.

GENERAREA DEŞEURILOR

Compoziţia medie a deşeurilor menajere generate în anul 2002 este următoarea:
– hârtie şi carton: 11 %;
– sticlă: 5 %;
– metale: 5 %;
– plastic: 10 %;
– textile: 5 %;
– deşeuri organice biodegradabile: 51 %;
– alte deşeuri: 13 %.
Deşeurile menajere sunt colectate neselectiv şi eliminate prin depozitare; se apreciază că numai 5 % din cantitatea de deşeuri menajere este colectată în vederea recuperării.

 

 

Viaţa Nemţeană