Legea obligă persoanele care au început un proces în instanţă să se prezinte mai întâi la un mediator, pentru a li se explica procedura...

Legea obligă persoanele care au început un proces în instanţă să se prezinte mai întâi la un mediator, pentru a li se explica procedura şi avantajele medierii conflictelor. Având informaţii complete asupra acestei proceduri, încă puţin cunoscută de către publicul larg, persoanelor aflate în conflict pot decide să aleagă medierea pentru a-şi rezolva problema aparută. Legea 115/2012 specifică distinct că medierea nu poate fi obligatorie pentru nici o persoană, fiind o procedură voluntară. Ceea ce este obligatorie, este informarea asupra medierii, prealabilă declanşării unui proces în instanţă. Dar, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop.

Sunt şi cazuri în care una din parţi sau ambele aleg să continue procesul. În acest caz, mediatorul le eliberează un document care atestă efectuarea şedinţei de informare asupra medierii, document cu care părţile se prezintă în instanţă pentru continuarea procesului.

Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare, eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei. Totuşi, aceptarea participării sau participarea la şedinţa de informare nu constituie o recunoaştere a dreptului ce ar face obiectul litigiului şi nu întrerupe cursul prescripţiei dreptului. Aşadar, nu sunt motive pentru ca persoana împotriva căreia se intentează un proces să aibă reţineri în privinţa şedinţei de informare asupra medierii.

Chiar şi după continuarea procesului, persoanele pot să îşi schimbe opţiunea, şi să se reîntoarcă la mediator pentru a finaliza disputa prin mediere! Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice.

Ce este, totuşi, medierea?

Medierea este o metodă modernă de rezolvare a conflictelor dintre două sau mai multe persoane sau chiar dintre persoane juridice, prin care acestea au ocazia să îşi rezolve litigiile fără a mai apela la un proces în justiţie, ci în prezenţa unei persoane autorizate, neutre şi imparţiale – mediatorul. Din momentul în care persoana invitată la mediere, răspunde la invitaţia scrisă a  mediatorului, totul se poate derula rapid. De comun acord se pot fixa termene apropiate pentru şedinţele de mediere. De cele mai multe ori rezolvarea disputei se face în 1-3 şedinţe.

Medierea este flexibilă

Programarea şedinţelor de mediere se face împreună cu persoanele mediate, spre deosebire de un proces, unde se primesc termene de judecată decise doar de instanţă şi de programul ei. La nevoie, se pot stabili şedinţe şi după programul normal de lucru, iar în cazuri speciale şi în afara zilelor lucrătoare.

Medierea este discretă

Totul se desfăşoară doar în biroul mediatorului, la adapost de priviri indiscrete. Orice se discută, orice tensiune rămâne în spatele uşilor acelui birou. Mediatorul este obligat, prin lege şi prin statutul profesional, să păstreze confidenţialitatea medierilor pe care le facilitează. Soluţia în medierea conflictelor vă aparţine. Dacă disputa ajunge în instanţă, soluţia finală este dată doar de judecator, în baza interpretarii probelor. Adesea, soluţia nu corespunde aşteptărilor persoanelor din proces. Mediatorul are rolul de a asista persoanele în conflict pentru a putea negocia împreună o soluţie comună. Astfel, medierea este o negociere asistată. Fiecare parte implicată participă direct la găsirea soluţiei finale.

Dialolgul este baza medierii

Persoanele în litigiu au, fiecare, interesele sale. Pe parcursul medierii, mediatorul le ajută să îşi comunice nevoile. De asemenea, mediatorul le ajută să formuleze împreună o soluţie de mijloc, care să le satisfacă nevoile tuturor.

Raportul beneficii/costuri este favorabil ambelor părţi. Timpul economisit, rapiditatea rezolvării, confidenţialitatea, discreţia şi stresul scăzut, păstrarea reputaţiei, participarea la găsirea soluţiei în conflict sunt câteva beneficii care cântăresc mult în balanţa avantajelor privind medierea conflictelor. Cel mai adesea, nu mai este nevoie de expertize şi/sau evaluări. Dacă persoanele care vin la mediator se înţeleg asupra valorii unor bunuri sau obligaţii financiare, mediatorul nu are nevoie de o expertiză pentru ai ajuta să găsească o soluţie. În plus, dacă procesul s-a declanşat, se poate recupera taxa de timbru, dacă litigiul va fi soluţionat prin mediere.

Costurile sunt rezonabile

Costurile sunt date de onorariul mediatorului şi de eventuale cheltuieli ocazionate de mediere. Pentru un litigiu obişnuit, soluţionat rapid, costurile de mediere sunt inferioare cheltuielilor cu un proces, care trece prin toate etapele, abia, în câţiva ani. Legea medierii impune persoanelor ajunse în instanţă să se informeze asupra avantajelor medierii. Neefectuarea procedurii de mediere va duce la neadmiterea acţiunii, începând cu 01 august 2013.

Valentina CÎRLIGEANU,
mediator autorizat

Viaţa nemţeană