Agenţia de Dezvoltare Regională N-E, în reabilitare la Poliţia Neamţ Agenţia de Dezvoltare Regională N-E, în reabilitare la Poliţia Neamţ
La data de 19 septembrie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ’’Reabilitare termică în vederea creșterii... Agenţia de Dezvoltare Regională N-E, în reabilitare la Poliţia Neamţ

La data de 19 septembrie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ’’Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice și modernizarea spațiilor de lucru la I.P.J. Neamț pentru corpurile de clădiri C1, C2 și C6 și la U.M. 0819 pentru corpurile C1 și C2’’.

Programul operațional regional 2014-2020 are ca axă prioritară sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  iar prioritatea de investiții o reprezintă sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Valoarea totală a contractului de finanțare este 29.336.619, 53 de lei,  din care valoarea eligibilă o reprezintă 18.560.571,85 de lei.

Proiectul de reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice și modernizarea spațiilor de lucru la I.P.J. Neamț are ca perioadă de implementare 73 de luni.

Viaţa Nemţeană