ADR N-E, 20 de ani de existenţă ADR N-E, 20 de ani de existenţă
ADR Nord-Est- de 20 de ani motorul dezvoltării regionale din Moldova   2019 este anul în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est sărbătorește 20... ADR N-E, 20 de ani de existenţă

ADR Nord-Est- de 20 de ani motorul dezvoltării regionale din Moldova

 

2019 este anul în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est sărbătorește 20 de ani de existență a unei organizații care reprezintă un motor de creștere economică și socială pentru regiunea Nord Est a României.

 

Pe 16 Aprilie 2019 , la Rubik Hub, Piatra Neamț, ADR Nord-Est a găzduit evenimentul de celebrare alături de peste 200 de parteneri și colaboratori regionali și naționali din administrația publică locală, mediul universitar și mediul privat, inclusiv o echipa a DG Regio din cadrul Comisiei Europene condusă de Dl. Carsten Rasmussen, Șeful Unității pentru România.

 

Stimularea și sprijinirea valorificării potențialului regional

 

ADR Nord-Est este o organizație neguvernamentală de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce contribuie la diminuarea disparităților regionale prin stimularea dezvoltării economice, sociale și culturale a Regiunii Nord-Est. Toate demersurile întreprinse de această organizație converg către sporirea nivelului de prosperitate a Regiunii și creșterea calității vieții în rândul locuitorilor.

 

Activitățile pe care le desfășoară astăzi Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est vizează: planificarea si programarea regionala, implementarea de programe cu finanțare europeana, facilitarea parteneriatelor strategice și cooperării externe, elaborarea și operaționalizarea strategiei regionale  de specializare inteligentă, managementul inovării și internaționalizarea afacerilor,  dezvoltarea ecosistemului antreprenorial regional, atragerea de investiții private, formare profesională și informare europeană.

 

Misiunea iniţială a Agenției nu a fost una uşoară. În preocupările socio-economice, dar şi politice ale anilor 1999, a fost introdus un concept nou: politica de dezvoltare regională. Printr-o colaborare susţinută cu cele 6 administraţii publice judeţene care au semnat acordul de a forma Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, acest concept s-a tranformat, treptat, în realitate.

 

Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007 şi cu noua calitate de mebru contributor, dar şi de beneficiar al Instrumentelor Structurale, atribuţiile ADR Nord-Est au crescut considerabil. Rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, dobândit în martie 2007, a constituit principala premisă de responsabilizare, dar şi o oarecare presiune pentru asigurarea personalui dedicat şi bine pregătit pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor. Cele 1115 de proiecte implementate prin Programul Operațional Regional, din 2007 până azi, utilizând o sumă nerambursabilă de peste 935 milioane Euro și-au pus amprenta pe Regiunea Nord-Est a României.

 

În perioada următoare, munca în calitate de Organism Intermediar pentru Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 va continua cu și mai multă ambiție și motivare, dar va fi completată prin implicarea mai consistentă în activitățile inițiate de ADR a reprezentanților administrației publice locale, a mediului academic, a sectorului privat și a societății civile, pentru a găsi noi forme de a lansa inițiative antreprenoriale, de a încuraja atragerea de investitori și de a promova noi proiecte împreună cu parteneri din Europa.

 

Apartenența la rețele profesionale prestigioase (Asociația Europeană a ADR – EURADA, Rețeaua Regiunilor Europene Inovative – ERRIN, Enteprise Europe Network, Europe Direct Network), existența Biroului de reprezentare la Bruxelles s-a concretizat în proiecte de cooperare valoroase, menite să conducă la dezvoltarea socio-economică a Regiunii.

 

Echipa ADR Nord-Est numără astăzi peste 180 de oameni. Fiecare etapă din cele parcurse a fost însoţită de o creştere organizaţională, de emoţille şi frământările unor domenii uneori necunoscute, de învăţare, de determinare, de năzuinţa de a face lucrurile mereu mai bine, mai profesionist, de credinţa că dacă fiecare piesă dintr-un sistem îşi face, în dreptul ei datoria, întreg sistemul are de câştigat.

 

Pe lângă eforturile echipei ADR Nord-Est, devenirea nostră se datorează în mare parte partenerilor, beneficiarilor și colaboratorilor noștri, în care am regăsit deseori repere de profesionalism, surse de inspirație și un imbold permanent pentru perfecționarea activității. Pentru toți cei care ne-au fost alături și ne împărtășesc bucuria ceasului aniversar, avem un gând de recunoștință, o invitație de a continua călătoria noastră împreună și o promisiune: aceea că vom rămâne fideli vizunii noastre ca regiunea de Nord Est a României să devină unul din locurile preferate din Europa în care să vrei să trăiești, să înveți, să muncești și să investești.” decalară Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Viaţa Nemţeană