25 septembrie, primele rezultate pentru şefia Teatrului Tineretului 25 septembrie, primele rezultate pentru şefia Teatrului Tineretului
Consiliul Judeţean Neamţ anunţă modificarea Calendarului concursului de proiecte de management pentru Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, adus la cunoştinţa publică prin anunţul nr. 15.35... 25 septembrie, primele rezultate pentru şefia Teatrului Tineretului

Consiliul Judeţean Neamţ anunţă modificarea Calendarului concursului de
proiecte de management pentru Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, adus la cunoştinţa
publică prin anunţul nr. 15.35 1 din 18.08.201 7 , după cum urmează:

– in conformitate cu Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.
386114.09.2017,lit. d), e), 0 şi g) din Calendarul concursului, se modifică şi au
următorul conlinut:

d) 14 – 25.09.2017: analiza proiectelor de mangement – prima etapă;
e) 26.09.2017 : aducerea la cunoştinţa candidaţilor a notelor obţinute în prima etapă, a
concursului şi afiqarea rezultatelor la sediul autorităţii şi al institutiei, precum şi pe
paginile de internet ale acestora;
f) 27.09.2017: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului- a doua
etapă;
g) 28.09.2017 : aducerea la cunoştinţa candidaţilor şi la cunoştinţa publică, a
rezultatului concursului prin afişarea acestuia la sediul autorităţii şi al instituţiei,
precum şi pe paginile de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.”
Celelalte date cuprinse in anunţul public nr. 15.35. 18.08.2017, referitoare la
depunerea şi solulionarea contestaţiilor, rămân valabile.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
ION ASAFTEI

Viaţa Nemţeană